Truyện xã hội
Nhã Phương (Update phần 69) - 69deluxe
Phận gái giang hồ (Update phần 4)
Người bảo vệ (Update phần 92) - Cu Zũng
Cave Biển Đông (Update phần 9) - Cu Zũng
Ngã rẽ cuộc đời (Update phần 28)
Người trong giang hồ (Update phần 3)
Đối đầu (Update phần 23)
Ngã ba sông (Update phần 17)
Nga Tây (Update phần 15)
Yêu nữ quầy bar (Update phần 110)